kulturkehrsatz: Horn und Orgel

 

Dénes Szilágyi & Imre Gajdos

Beginn
Sonntag 10. November 2019, 18h00
www
www.kulturkehrsatz.ch
Ort/Lokal
Oekumenisches Zentrum Kehrsatz
Details
Händel, Bach, Mozart, Mendelssohn, Kodaly.

Dénes Szilágyi, Horn & Imre Gajdos, Orgel
Konzert
Konzert World